Púchov, Pod Zábrehom II

V  projekte Pod Zábrehom II budeme od januára 2024 ponúkať 15 dvojizbových a jednoizbových nájomných bytov v troch bytových domoch situovaných v modernej novo vznikajúcej štvrti mesta Púchov na ulici Dlhé lúky. Bývanie v krásnom prostredí dotvára zelená extenzívna strecha doplnená o kvetináče na terasách strešných bytov. Popínavá zeleň je navrhnutá i na fasáde a na priľahlých pozemkoch. Ku každému bytu prislúcha vlastné parkovacie státie.

Všetky ponúkané byty majú atraktívny balkón a budú zariadené kuchynskou linkou vrátane spotrebičov.

Dostupné bývanie - Púchov, Pod Zábrehom II

Atraktívna lokalita

V bezprostrednej pešej blízkosti projektu Pod Zábrehom II sa nachádza zastávka MHD, nemocnica, základná a materská škola, kultúrne centrum, zubná i veterinárna ordinácia ako aj kúpele. Lokalita ponúka viacero nákupných možností a je situovaná v blízkosti dôležitých dopravných tepien.

Či už si budete chcieť ísť zabehať, zahrať si tenis, bicyklovať sa alebo sa len poprechádzať, vždy budete mať z čoho vyberať. Okolie ponúka priestor pre široké spektrum aktivít.

Ponuka bytov

Byty

Blok A

5. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

4. podlažie 1 voľný byt

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 4.10

3. podlažie 1 voľný byt

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 3.10

2. podlažie 2 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 62,3 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 2.09

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 2.10

1. podlažie 3 voľné byty

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 1.01

Počet izieb: 2
Výmera: 75,4 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 1.09

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
A 1.10

Blok B

5. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

4. podlažie 2 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 62,2 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 4.02

Počet izieb: 2
Výmera: 62,3 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 4.09

3. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

2. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

1. podlažie 3 voľné byty

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 1.01

Počet izieb: 2
Výmera: 79,1 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 1.03

Počet izieb: 1
Výmera: 38,8 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 1.10

Blok C

5. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

4. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

3. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

2. podlažie 1 voľný byt

Počet izieb: 2
Výmera: 69,3 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
C 2.07

1. podlažie 2 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 79,1 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
C 1.03

Počet izieb: 2
Výmera: 79,4 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
C 1.08

Nebytové priestory

Tu bude ponuka nebytových priestorov.

Prehľad bytov

Podlažie

Číslo bytu

Počet izieb

Výmera

Výmera balkónu / terasy

Nájomné za mesiac

Dostupnosť

Podlažie 5.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 4.

A 4.10

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 3.

A 3.10

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 2.

A 2.09

2

62,3 m2

9,9 m2

EUR

Voľný

Podlažie 2.

A 2.10

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

A 1.01

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

A 1.09

2

75,4 m2

23,1 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

A 1.10

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 5.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 4.

B 4.02

2

62,2 m2

9,8 m2

EUR

Voľný

Podlažie 4.

B 4.09

2

62,3 m2

9,9 m2

EUR

Voľný

Podlažie 3.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 2.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 1.

B 1.01

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

B 1.03

2

79,1 m2

20,7 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

B 1.10

1

38,8 m2

2,3 m2

EUR

Voľný

Podlažie 5.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 4.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 3.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 2.

C 2.07

2

69,3 m2

9,8 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

C 1.03

2

79,1 m2

20,7 m2

EUR

Voľný

Podlažie 1.

C 1.08

2

79,4 m2

21,0 m2

EUR

Voľný

Aké podmienky musím spĺňať pre získanie bytu?

Podmienky pre záujemcov - fyzické osoby o nájomné bývanie v projekte Dostupného bývania* (ďalej len Projekt):
Nájomcom bytu (ďalej len byt) v Projekte môže byť fyzická osoba (ďalej ako záujemca):

01

Záujemca, ktorý ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy dovŕšil vek 18 rokov čítaj viac

02

Záujemca, ktorého priemerný mesačný príjem posudzovanej domácnosti je minimálne vo výške súčtu čítaj viac

03

Záujemca, ktorý predloží Dotazník záujemcu o nájomný byt spolu s povinnými prílohami čítaj viac

04

Záujemca, ktorý nie je vedený ako dlžník čítaj viac

05

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený nájomný vzťah čítaj viac

06

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený podnájomný vzťah čítaj viac

07

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom nájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac

08

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom podnájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac