Bytové domy Púchov, Pod Zábrehom II

V  projekte Púchov, Pod Zábrehom II ponúkame od februára 2024 celkom 8 dvojizbových a 7 jednoizbových nájomných bytov v troch bytových domoch situovaných v modernej štvrti mesta na ulici Dlhé lúky. Všetky ponúkané byty majú atraktívnu dispozíciu a balkón a sú zariadené kuchynskou linkou vrátane spotrebičov a vstavanou skriňou. Ku každému bytu prislúcha vlastné parkovacie státie.

Bývanie v krásnom prostredí dotvára zelená extenzívna strecha doplnená o kvetináče na terasách strešných bytov. Popínavá zeleň je navrhnutá i na fasáde a na priľahlých pozemkoch.

 

 

Exkluzívny sprostredkovateľ:

LUHOVA Reality

Kontaktujte:
0907 985 292
0917 299 002

Dostupné bývanie - Bytové domy Púchov, Pod Zábrehom II

Atraktívna lokalita

V bezprostrednej pešej blízkosti projektu Pod Zábrehom II sa nachádza obchodné centrum, zastávka MHD, nemocnica, základná a materská škola, kultúrne centrum, zubná i veterinárna ordinácia. Lokalita ponúka viacero nákupných možností a je situovaná v blízkosti dôležitých dopravných tepien.

Či už si budete chcieť ísť zabehať, zahrať si tenis, bicyklovať sa alebo sa len poprechádzať, vždy budete mať z čoho vyberať. Okolie ponúka priestor pre široké spektrum aktivít v krásnom prírodnom prostredí.

Ponuka bytov

Byty

Blok A - Dlhé Lúky 2 - 4

5. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

4. podlažie 0 voľných bytov

Počet izieb: 1
Výmera: 39,94 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 4.10

3. podlažie 0 voľných bytov

Počet izieb: 1
Výmera: 40,1 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 3.10

2. podlažie 0 voľných bytov

Počet izieb: 2
Výmera: 64,09 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 2.09

Počet izieb: 1
Výmera: 40,1 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 2.10

1. podlažie 0 voľných bytov

Počet izieb: 1
Výmera: 39,94 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 1.01

Počet izieb: 2
Výmera: 77,83 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 1.09

Počet izieb: 1
Výmera: 39,94 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
A 1.10

Blok B - Dlhé Lúky 6 - 8

5. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

4. podlažie 2 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 64,02 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 4.02

Počet izieb: 2
Výmera: 64,09 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 4.09

3. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

2. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

1. podlažie 1 voľný byt

Počet izieb: 1
Výmera: 39,94 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
B 1.01

Počet izieb: 2
Výmera: 82,79 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
B 1.03

Počet izieb: 1
Výmera: 39,94 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
B 1.10

Blok C - Dlhé lúky 10 - 12

5. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

4. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

3. podlažie 0 voľných bytov

nedo.

2. podlažie 0 voľných bytov

Počet izieb: 2
Výmera: 73,83 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
C 2.07

1. podlažie 1 voľný byt

Počet izieb: 2
Výmera: 84,79 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
C 1.03

Počet izieb: 2
Výmera: 82,89 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
C 1.08

Nebytové priestory

Tu bude ponuka nebytových priestorov.

Prehľad bytov

Podlažie

Číslo bytu

Počet izieb

Výmera

Výmera balkónu / terasy

Nájomné za mesiac

Akcia

Dostupnosť

Podlažie 5.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 4.

A 4.10

1

39,94 m2

1,78 m2

420 EUR

Prenajatý

Podlažie 3.

A 3.10

1

40,1 m2

1,78 m2

420 EUR

Prenajatý

Podlažie 2.

A 2.09

2

64,09 m2

9,88 m2

530 EUR

Byt je zariadený

Prenajatý

Podlažie 2.

A 2.10

1

40,1 m2

1,78 m2

420 EUR

Prenajatý

Podlažie 1 (prízemie).

A 1.01

1

39,94 m2

1,78 m2

420 EUR

Prenajatý

Podlažie 1 (prízemie).

A 1.09

2

77,83 m2

24,32 m2

560 EUR

Byt je zariadený

Prenajatý

Podlažie 1 (prízemie).

A 1.10

1

39,94 m2

1,78 m2

420 EUR

Prenajatý

Podlažie 5.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 4.

B 4.02

2

64,02 m2

9,8 m2

530 EUR

Voľný

Podlažie 4.

B 4.09

2

64,09 m2

9,88 m2

530 EUR

Voľný

Podlažie 3.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 2.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 1 (prízemie).

B 1.01

1

39,94 m2

1,78 m2

420 EUR

Voľný

Podlažie 1 (prízemie).

B 1.03

2

82,79 m2

23,53 m2

560 EUR

Prenajatý

Podlažie 1 (prízemie).

B 1.10

1

39,94 m2

1,78 m2

420 EUR

Prenajatý

Podlažie 5.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 4.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 3.

m2

m2

EUR

Nedostupný

Podlažie 2.

C 2.07

2

73,83 m2

9,79 m2

530 EUR

Prenajatý

Podlažie 1 (prízemie).

C 1.03

2

84,79 m2

25,53 m2

560 EUR

Voľný

Podlažie 1 (prízemie).

C 1.08

2

82,89 m2

23,59 m2

560 EUR

Prenajatý

Aké podmienky musím spĺňať pre získanie bytu?

Podmienky pre záujemcov - fyzické osoby o nájomné bývanie v projekte Dostupného bývania* (ďalej len Projekt):
Nájomcom bytu (ďalej len byt) v Projekte môže byť fyzická osoba (ďalej ako záujemca):

01

Záujemca, ktorý ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy dovŕšil vek 18 rokov čítaj viac

02

Záujemca, ktorého priemerný mesačný príjem posudzovanej domácnosti je minimálne vo výške súčtu čítaj viac

03

Záujemca, ktorý predloží Dotazník záujemcu o nájomný byt spolu s povinnými prílohami čítaj viac

04

Záujemca, ktorý nie je vedený ako dlžník čítaj viac

05

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený nájomný vzťah čítaj viac

06

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený podnájomný vzťah čítaj viac

07

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom nájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac

08

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom podnájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac