Bytový dom Trenčín Halalovka 48/C

Od novembra 2023 ponúkame v tomto projekte celkom 17 veľmi pekných dvoj- a trojizbových bytov. Bytový dom Halalovka 48/C sa nachádza v obľúbenej trenčianskej lokalite Trenčín – sídlisko Juh. Bytový dom je riešený v modernom zelenom štýle, zahŕňa zelené strechy, prízemné byty so záhradkami, bohatú výsadbu zelene v okolí ako aj športové ihrisko pre deti. Oblasť je rozvinutá a ponúka plnú občiansku vybavenosť. Byty sú vybavené kuchynskou linkou s elektrospotrebičmi, ku každému bytu je priradená pivnica a parkovacie miesto pred domom.

Exkluzívny sprostredkovateľ:

B4 REALITY

Kontaktujte: 0903 214 211

Dostupné bývanie - Bytový dom Trenčín Halalovka 48/C

Príjemná lokalita

V blízkosti bytového domu sa nachádza zastávka MHD , obchodno-zábavné centrum Južanka, reštaurácie, pošta, banky, základná škola, materská škola, ihriská, poliklinika a lesopark Brezina, ktorý počas celého roka ponúka rodinám široké športové a rekreačné využitie. Poloha bytového domu umožňuje rýchlu dopravu do centra mesta,  nákupných centier a aj na diaľnicu D1.

Ponuka bytov

Byty

Halalovka 48/C

5. podlažie 0 voľných bytov

Počet izieb: 3
Výmera: 88,65 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
46

4. podlažie 2 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 66,39 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
34

Počet izieb: 2
Výmera: 66,39 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
35

Počet izieb: 3
Výmera: 87,69 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
36

3. podlažie 3 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 66,39 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
24

Počet izieb: 2
Výmera: 66,39 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
25

Počet izieb: 3
Výmera: 87,82 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
26

Počet izieb: 2
Výmera: 66,39 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
27

2. podlažie 2 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 56,25 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
12

Počet izieb: 2
Výmera: 65,86 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
14

Počet izieb: 2
Výmera: 65,93 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
15

Počet izieb: 3
Výmera: 87,82 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
16

Počet izieb: 2
Výmera: 67,52 m2
Dostupnosť: Prenajatý

byt
17

Počet izieb: 2
Výmera: 56,27 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
20

1. podlažie 3 voľné byty

Počet izieb: 2
Výmera: 56,27 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
1

Počet izieb: 2
Výmera: 55,42 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
3

Počet izieb: 2
Výmera: 55,42 m2
Dostupnosť: Voľný

byt
10

Nebytové priestory

Tu bude ponuka nebytových priestorov.

Prehľad bytov

Podlažie

Číslo bytu

Počet izieb

Výmera

Výmera balkónu / terasy

Nájomné za mesiac

Akcia

Dostupnosť

Podlažie 5.

46

3

88,65 m2

6,08 m2

EUR

Prenajatý

Podlažie 4.

34

2

66,39 m2

6,08 m2

510 EUR

Voľný

Podlažie 4.

35

2

66,39 m2

6,08 m2

510 EUR

Voľný

Podlažie 4.

36

3

87,69 m2

6,08 m2

EUR

Prenajatý

Podlažie 3.

24

2

66,39 m2

6,08 m2

510 EUR

Voľný

Podlažie 3.

25

2

66,39 m2

6,08 m2

510 EUR

Voľný

Podlažie 3.

26

3

87,82 m2

6,08 m2

600 EUR

Prenajatý

Podlažie 3.

27

2

66,39 m2

6,08 m2

510 EUR

Voľný

Podlažie 2.

12

2

56,25 m2

5,48 m2

490 EUR

Prenajatý

Podlažie 2.

14

2

65,86 m2

6,08 m2

EUR

Prenajatý

Podlažie 2.

15

2

65,93 m2

6,08 m2

510 EUR

Prenajatý

Podlažie 2.

16

3

87,82 m2

6,08 m2

600 EUR

Voľný

Podlažie 2.

17

2

67,52 m2

6,08 m2

530 EUR

Prenajatý

Podlažie 2.

20

2

56,27 m2

5,48 m2

490 EUR

Voľný

Podlažie 1.

1

2

56,27 m2

5,48 m2

490 EUR

Voľný

Podlažie 1.

3

2

55,42 m2

5,48 m2

490 EUR

Byt je zariadený

Voľný

Podlažie 1.

10

2

55,42 m2

5,48 m2

490 EUR

Voľný

Aké podmienky musím spĺňať pre získanie bytu?

Podmienky pre záujemcov - fyzické osoby o nájomné bývanie v projekte Dostupného bývania* (ďalej len Projekt):
Nájomcom bytu (ďalej len byt) v Projekte môže byť fyzická osoba (ďalej ako záujemca):

01

Záujemca, ktorý ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy dovŕšil vek 18 rokov čítaj viac

02

Záujemca, ktorého priemerný mesačný príjem posudzovanej domácnosti je minimálne vo výške súčtu čítaj viac

03

Záujemca, ktorý predloží Dotazník záujemcu o nájomný byt spolu s povinnými prílohami čítaj viac

04

Záujemca, ktorý nie je vedený ako dlžník čítaj viac

05

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený nájomný vzťah čítaj viac

06

Záujemca, ktorému nebol v minulosti ukončený podnájomný vzťah čítaj viac

07

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom nájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac

08

Záujemca, u ktorého neprišlo v predchádzajúcom podnájomnom vzťahu k porušovaniu zmluvných podmienok čítaj viac